Cwmni CYNNAL

Uned Dechnoleg, Maesincla, Caernarfon LL55 1RS

Ffôn: 01286  677 686 • Ffacs: 01286 673 329

Gwybodaeth am CYNNAL

Sefydlwyd CYNNAL yn ôl yn 1996 gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau addysgol cefnogol i ysgolion y ddwy sir. Cofrestrwyd CYNNAL fel cwmni dan warant (Rhif 3175443), a mae rheolaeth y cwmni yn nwylo Bwrdd o Gyfarwyddwyr sy'n cynrychioli'r ddau awdurdod addysg a'u hysgolion.

Prif swyddogaeth CYNNAL yw darparu gwasanaethau cefnogi Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu mewn ysgolion trwy dîm o staff cefnogol, dylunwyr, technegwyr cyfrifiadurol a thechnegwyr rhwydweithiol. Darperir y gwasanaethau i ysgolion Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a chyfran o Dinbych, a hynny trwy gyfres o Gytundebau Lefel Gwasanaeth. Dyma amlinelliad o waith y cwmni.

 • Gwasanaeth gwerthu ac arsefydlu offer cyfrifiadurol a thechnegol
 • Gwasanaeth trwsio, cynnal a chadw offer cyfrifiadurol a thechnegol
 • Arsefydlu a chefnogi rhwydweithiau cyfrifiadurol mewn ysgolion
 • Arsefydlu a chefnogi sgriniau arddangos, byrddau gwyn rhyngweithiol a thaflunyddion
 • Gwerthu meddalwedd systemau rheolaethol a meddalwedd addysgol
 • Cefnogi'r defnydd o feddalwedd rheolaethol mewn ysgolion, yn bennaf system rheoli gwybodaeth SIMS
 • Dylunio a datblygu adnoddau addysgol rhyngweithiol
 • Datblygu systemau rheolaeth ar-lein i gynorthwyo ysgolion reoli eu sefydliadau
 • Cefnogi a hyrwyddo'r defnydd o lwyfannau dysgu
 • Darparu hyfforddiant a gweithdai ar y defnydd o DGCh i staff gweinyddol, staff technegol a staff dysgu ysgolion
 • Cynghori a rhoddi arweiniad i ysgolion ar ddatblygiad a defnydd systemau cyfrifiadurol a systemau gwybodaeth rheolaethol yn eu sefydliadau
 • Cynnal profion ar offer trydanol symudol
 • Cydlynu a gweinyddu trefniadau cyrsiau cydweithredol 14-19 y Gwynedd ac Ynys Môn